Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE – kliknij –

  • Obowiązkowe ubezpieczenie: od odpowiedzialności cywilnej (tak zwane ubezpieczenie OC)
  • Dobrowolne ubezpieczenia, takie jak: autocasco (tak zwane ubezpieczenie AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych (tak zwane ubezpieczenie NNW), ubezpieczenie assistance komunikacyjne, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE – kliknij –

Ubezpieczenia majątkowe – wyodrębniony w systemie prawnym dział ubezpieczeń gospodarczych, które mogą dotyczyć wyłącznie: mienia albo odpowiedzialności cywilnej.


UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE – kliknij –

Są to ubezpieczenia należące do grupy produktów mających bezpośredni lub pośredni związek z turystyką. Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji obejmują wiele różnorodnych produktów skierowanych zarówno do przedsiębiorstw działających w szeroko pojętej branży turystycznej, jak i do osób fizycznych, wśród których są uczestnicy imprez zorganizowanych i osoby indywidualnie zaspokajające potrzeby w zakresie turystyki i rekreacji.


UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE – kliknij –

Ubezpieczenie na życie – rodzaj ubezpieczenia, którego przedmiotem jest życie ubezpieczonego. Śmierć osoby ubezpieczonej powoduje obowiązek wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń na rzecz uposażonych. Ubezpieczenie to można zawrzeć na określony czas lub dożywotnio.