Kredyty hipoteczne

Porównanie kredytów hipoteczno – mieszkaniowych.

Porównywarka Kredytów Hipotecznych. Ranking kredytów hipotecznych ułatwi Ci wybór Kredytu Hipotecznego odpowiadającego Twoim potrzebom.

Koszty związane z kredytem hipotecznym.

Całkowity koszt kredytu hipotecznego zależy od wielu czynników, z których głównym są odsetki naliczane od kapitału pozostałego do spłaty.
Pozostałe koszty to:

  • Prowizja bankowa.
  • Ustanowienie hipoteki (wpisem w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd).
  • Koszty notarialne.
  • Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości jej nie posiadających lub przy wydzieleniu odrębnego lokalu w nieruchomości.
  • Ubezpieczenie od zdarzeń losowych z cesją praw z polisy na bank kredytujący (niezbędna w całym okresie kredytowania w odróżnieniu od ubezpieczenia kredytu – tylko do momentu ustanowienia hipoteki).
  • Ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku (coraz częściej i chętniej stosowane przez banki).
  • Całkowity koszt kredytu (CKK) – suma wszystkich kosztów związanych z kredytem.
  • Prowizja za wcześniejszą spłatę (od 21 lipca 2017 roku banki mogą pobierać prowizję za wcześniejszą spłatę w maksymalnej wysokości do 3% przez pierwsze 3 lata dla kredytów z oprocentowaniem zmiennym. Dla kredytów z oprocentowaniem stałym istnieje możliwość pobierania prowizji przez cały okres kredytowania).
Kredyt hipoteczny

– długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości.
W Polsce kredyt hipoteczny to zbiór różnego rodzaju kredytów opartych o wpis w księdze wieczystej w dziale IV. Do grupy kredytów hipotecznych zalicza się: kredyt mieszkaniowy, kredyt budowlany-hipoteczny, kredyt konsolidacyjny i pożyczka hipoteczna.

Zabezpieczenia

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka, ale nie jedynym. Kredytobiorca ręczy swoim majątkiem obecnym i przyszłym oraz swoimi dochodami obecnymi i przyszłymi. Górną granicą ewentualnych roszczeń banku jest wartość hipoteki. W przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty górna wartość hipoteki może zmieniać się. Od czasu zmiany rekomendacji S przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2013 roku, kredyty hipoteczne w Polsce mogą być udzielane tylko w walucie, w której kredytobiorca pobiera wynagrodzenie.

Tymczasowymi formami zabezpieczenia (do czasu ustanowienia hipoteki) zazwyczaj są: ubezpieczenie pomostowe, poręczenie, weksel, blokada środków na rachunku (np. lokaty) oraz poręczenie osoby trzeciej, posiadającej zdolność kredytową.

TWÓJ PASAŻ FINANSOWY – wszystkie banki – wszystkie usługi finansowe w jednym miejscu:
Kliknij Zostaniesz Przeniesiony

kredyty gotówkowe