Kredyty Pożyczki Razem

Pożyczka Gotówkowa
Pożyczka Gotówkowa – Pożyczka na Selfie
Pożyczka z Mikrokosztami
Kredyt Gotówkowy TF Banku na platformie Bancovo
Pożyczka Gotówkowa Fit
Kredyty Gotówkowe
Kredyt Gotówkowy
Szybki Kredyt Gotówkowy
Tani Kredyt Gotówkowy
Tani Kredyt Gotówkowy do 30000zł
Kredyt Gotówkowy BNP Paribas do 200000zł
Mini Ratka
Mini Ratka Online
Pożyczka Gotówkowe Online dla klientów Banku PKO BP

Szwedzki bank TF Bank AB prowadzi swoją działalność od 1987 roku. Obecnie Bank oferuje swoje usługi na terenie Szwecji, Finlandii, Norwegii, Estonii i Polski. W ofercie Banku znajdują się lokaty oszczędnościowe oraz kredyty dla klientów indywidualnych. Obecnie mamy ponad 60 000 klientów. Nasza siedziba znajduje się w Borås, w Szwecji, a nasi pracownicy w biurach obsługi klienta mówią po polsku, szwedzku, fińsku, estońsku, norwesku i angielsku.

TF Bank AB podlega Szwedzkiemu Nadzorowi Finansowemu, PO BOX 7821, 103 97 Sztokholm, Szwecja (www.fi.se), i jest uprawniony do prowadzenia działalności transgranicznej w Finlandii, Norwegii, Estonii. W Polsce TF Bank prowadzi działalność poprzez Oddział.

TF Bank AB znajduje się na zestawieniu notyfikacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego UKNF dotyczących prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności poprzez oddział

Zgodnie z art. 48 i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej: Ustawy) – odpowiadającym treści art. 25 Dyrektywy 2006/48/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe – instytucja kredytowa może prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność bankową poprzez oddział, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 Ustawy. Tryb składania notyfikacji uregulowany jest w art. 48l Ustawy.

Działalność ta jest podejmowana w ramach wspólnotowej swobody przedsiębiorczości, przy wykorzystaniu zasady jednego paszportu europejskiego, polegającej na tym, że instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie (licencję) na prowadzenie działalności bankowej w jednym z państw członkowskich EOG nie musi uzyskiwać dodatkowych zezwoleń na prowadzenie takiej działalności w innych państwach członkowskich.

Zgodnie z zasadą nadzoru państwa macierzystego, działalność bankowa oddziałów instytucji kredytowych podlega nadzorowi ze strony właściwych władz nadzorczych państwa, w którym instytucja uzyskała zezwolenie (licencję). KNF jako nadzór goszczący jest uprawniona do sprawowania nadzoru jedynie w zakresie przestrzegania przez oddział instytucji kredytowej nadzorczych norm płynności płatniczej oraz procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy, ponadto KNF ma możliwość podjęcia określonych działań w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa polskiego przez oddział instytucji kredytowej. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych uregulowany jest w rozdziale 11a Ustawy.