Konta Oszczędnościowe

Rachunek oszczędnościowy – rodzaj rachunku bankowego przeznaczonego dla osób fizycznych. Rachunek oszczędnościowy ułatwia gromadzenie oszczędności – zazwyczaj środki zgromadzone na rachunku są wyżej oprocentowane niż na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych. Mimo że rachunek oszczędnościowy jest podobnie jak ROR rachunkiem a vista (wpłaty w dowolnym momencie i wypłata środków na każde żądanie), to w praktyce banki poprzez stosowane systemy opłat i prowizji mogą tę dostępność zmniejszać (np. pierwsza wypłata w miesiącu jest bezpłatna, ale od kolejnych pobierana prowizja, która ma zniechęcać właścicieli do zbyt częstych wypłat i traktowania rachunku jak rachunku rozliczeniowego).

Rachunek oszczędnościowy jest prowadzony przez bank na podstawie umowy o prowadzenie rachunku.