Forum

lub Zarejestruj się aby założyć posty i tematy.

Wyłudzenia podatku VAT

Prowadzone w tej sprawie śledztwo dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz mieniu, a także przestępstw karnoskarbowych i prania brudnych pieniędzy.

Jak ustalili prowadzący postępowanie funkcjonariusze CBŚP Zarząd w Krakowie oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Poznaniu, przestępczy proceder trwał od stycznia 2017 roku do listopada 2021 roku i odbywał się poprzez organizowanie dostaw towarów (głównie granulatów tworzyw sztucznych) ze Słowacji i Czech do Polski. Dostawy te odbywały się za pośrednictwem licznych krajowych podmiotów gospodarczych, których głównym zadaniem było nierozliczanie podatku o towarów i usług. W tym celu na rzecz tzw. buforów – podmiotów uwiarygadniających obrót tworzywami wystawiane były nierzetelne faktury VAT. Według wstępnych ustaleń wartość strat Skarbu Państwa z tytułu uszczuplonego podatku szacowana jest na prawie 40 milionów złotych.

W stosunku do większości podejrzanych wydano również postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, dokonując zajęcia pieniędzy (gotówki) w kwocie 45.000,00 zł, udziałów trzech spółek o łącznej wartości ponad 150.000,00 zł, ruchomości w postaci samochodów o wartości powyżej 100.000,00 zł, wierzytelności rachunków bankowych, tj. kwoty w łącznej wysokości 226.509,65 zł, oraz ustanowienia hipotek przymusowych na nieruchomościach o łącznej wartości powyżej miliona zł.

czytaj dalej na stronie artykułu