Forum

lub Zarejestruj się aby założyć posty i tematy.

Są takie wojny, które nie można zakończyć według daty.

Putin to nie Bóg. Nie on będzie decydował o dacie końca wojny, którą rozpętał. Zwierzyna poczuła krew i nie odpuści Rosji, chyba, że wybierze poniżanie przez wiele kolejnych lat.
Nastał czas na sprowadzenie Rosji do roli państwa zależnego i równorzędnego wśród gospodarek Europy i Świata.

Sankcje gospodarcze nałożone na Rosję odsłaniają zatrważający widok powiązań rosyjskich interesów w Polsce i Europie. Jak to się stało, że Unia Europejska umożliwiła Rosji na tak wielką hegemonię gospodarczą.

Jak to się stało, że UE z zewnątrz błyszcząca jest zżerana wewnętrzną korupcją, niepraworządnością, brakiem wzajemnego szacunku państwowego.