Forum

lub Zarejestruj się aby założyć posty i tematy.

Plan odbudowy dla Europy KPO

Plan odbudowy dla Europy

Oto NextGenerationEU. To więcej niż plan odbudowy. To jedyna w swoim rodzaju szansa na wyjście z pandemii z większą siłą, transformację naszych gospodarek, tworzenie możliwości i miejsc pracy w Europie, w jakiej chcemy żyć. Mamy wszystko, by to osiągnąć. Mamy wizję, mamy plan i uzgodniliśmy, że wspólnie zainwestujemy 806,9* mld euro. Już czas zacząć działać, by Europa była bardziej ekologiczna, bardziej cyfrowa i odporniejsza.

Długoterminowy budżet UE w połączeniu z NextGenerationEU (NGEU), tymczasowym instrumentem pobudzającym ożywienie gospodarki, to największy pakiet środków, jaki został dotychczas sfinansowany w Europie. Wynosząca łącznie kwota 2,018 bln euro w cenach bieżących* posłuży odbudowie Europy po pandemii COVID-19. Nowa Europa będzie bardziej przyjazna dla środowiska, bardziej cyfrowa i odporniejsza na kryzysy.

Nowy wieloletni budżet będzie dysponował lepszymi mechanizmami elastyczności, dzięki którym będziemy w stanie zaspokoić nieprzewidziane potrzeby. Jest to budżet dostosowany nie tylko do obecnych realiów, ale również uwzględnia niepewne sytuacje w przyszłości. Ostatni etap negocjacji w sprawie długoterminowego budżetu UE zakończył się 17 grudnia 2020 r.

Aby sfinansować NextGenerationEU, Komisja Europejska – w imieniu Unii Europejskiej – zaciągnie pożyczki na rynkach kapitałowych, na warunkach bardziej korzystnych od tych, które mogłoby uzyskać wiele spośród państw członkowskich. Następnie Komisja dokona redystrybucji tych kwot.

Komisja Europejska już emituje obligacje w celu sfinansowania pożyczek dla krajów UE i państw trzecich w ramach czterech programów, w tym do 100 mld euro na rzecz programu SURE na ochronę miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia.

Komisja wykorzysta strategię zdywersyfikowanego finansowania, aby do 2026 r. pozyskać ok. 800 mld euro w cenach bieżących (5 proc. PKB UE) na rzecz NextGenerationEU, na jak najkorzystniejszych warunkach.

Plan odbudowy dla Europy - kliknij - pełny tekst

Dodane pliki:
  • Krajowy-Plan-Odbudowy.png