PKO Bank Polski

Struktura Grupy Kapitałowej

W skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wchodzi Bank jako jednostka dominująca oraz jednostki zależne bezpośrednio i jednostki zależne pośrednio.

PKO Bank Hipoteczny

specjalizuje się w kredytach hipotecznych dla klientów indywidualnych. W oparciu o strategiczną współpracę z PKO Bankiem Polskim, kredyty te są oferowane klientom detalicznym w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów. Kluczowym zadaniem PKO Banku Hipotecznego jest emisja listów zastawnych, które mają stanowić główne źródło długoterminowego finansowania udzielanych przez Bank kredytów zabezpieczonych nieruchomościami.

Misją PKO Banku Hipotecznego jest zapewnienie:

klientom – produktów kredytowych w zakresie finansowania nieruchomości,
inwestorom – długoterminowych listów zastawnych o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

więcej informacji – kliknij tutaj

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i działa pod marką PKO Ubezpieczenia. Firma oferuje szeroka gamę produktów ochronno-oszczędnościowych oraz ubezpieczeń na życie i dożycie. Celem Spółki jest dostarczanie rozwiązań w pełni komplementarnych do oferty PKO Banku Polskiego. Dzięki ścisłej współpracy z Bankiem oraz pozostałymi spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski Towarzystwo chce stać się liderem w segmencie bancassurance.

Kompleksowe ubezpieczenia na życie, oferowane przez PKO Ubezpieczenia, zapewniają szeroki zakres ochrony oraz możliwość wyboru częstotliwości opłacania składki i jej wysokości. Ubezpieczyciel chroni życie i zdrowie swoich Klientów, a ubezpieczenia są dopasowane do zmieniających się potrzeb ubezpieczeniowych i oczekiwań Klientów, dlatego Towarzystwo koncentruje się na ofercie dla zróżnicowanych grup Klientów: osób młodych, rodzin, jak i osób w dojrzałym wieku.
więcej informacji – kliknij tutaj

PKO Leasing

PKO Leasing Spółka Akcyjna to firma o uniwersalnym charakterze oferująca wszystkie rodzaje leasingu.
PKO Leasing Spółka Akcyjna powstał w 1999 jako firma o uniwersalnym charakterze, która oferuje wszystkie rodzaje leasingu. Od 2010 dynamicznie wzrasta wartość finansowanych środków trwałych, co sprawia, że znajduje się w ścisłej czołówce rynku.
Priorytetem PKO Leasing jest zadowolenie klienta. Oferta jest bardzo bogata i zawiera wiele produktów i usług leasingowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji i klientów strategicznych. Finansuje zarówno pojazdy, maszyny i urządzenia, projekty inwestycyjne (np. linie technologiczne), jak i statki, samoloty, czy nieruchomości. Poza standardowymi produktami posiada w swojej ofercie usługę wynajmu floty samochodowej, współpracy z dostawcami i pożyczki dla przedsiębiorców i rolników.
więcej informacji – kliknij tutaj

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI)

zarządza środkami finansowymi w imieniu niemal pół miliona klientów.

Spółka ma w swojej ofercie ponad dwadzieścia rodzajów funduszy i programów inwestycyjnych. Różnią się one poziomem ryzyka i czasem inwestowania, dzięki którym każdy klient może wybrać portfel najlepiej odpowiadający jego potrzebom. Oferta PKO TFI jest łatwo dostępna poprzez szeroką sieć dystrybucji w całej Polsce – w większości placówek PKO Banku Polskiego oraz w punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Towarzystwo zostało założone w 1997 r. przez PKO Bank Polski i jedną z największych grup finansowych świata – Credit Suisse. Od 2009 r. właścicielem PKO TFI jest w stu procentach PKO Bank Polski.

Od początku istnienia PKO TFI systematycznie rozszerza swoją ofertę inwestycyjną, dostosowując ją do rosnących oczekiwań klientów oraz zmieniających się warunków rynkowych. Pozwoliło to Spółce na osiągnięcie stabilnych wyników funduszy.

We wrześniu 2011 r. Spółka udostępniła klientom nową usługę Zarządzania Aktywami (Asset Management).
więcej informacji – kliknij tutaj

PKO BP BANKOWY PTE

PKO PTE zarządza aktywami blisko miliona klientów o wartości ponad 7 miliardów złotych. Spółka posiada 20-letnie doświadczenie w inwestowaniu środków na cele emerytalne Polaków.

PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna (PKO PTE) zarządza PKO BP Bankowym Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE) oraz PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (PKO DFE).

Drugi z Funduszy – PKO DFE – został utworzony w 2012 roku Przedmiotem działalności Funduszu jest prowadzenie PKO Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (PKO IKZE), a także PKO Indywidualnego Konta Emerytalnego (PKO IKE), produktów służących długoterminowemu lokowaniu oszczędności z przeznaczeniem na budowanie własnej, prywatnej emerytury, uzupełniającej świadczenia otrzymywane z ZUS oraz z II filaru. Oszczędzanie na obu rodzajach kont jest uprzywilejowane podatkowo.
więcej informacji – kliknij tutaj

PKO Faktoring

Oferuje klientom usługi faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka, faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka, faktoringu eksportowego z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy zagranicznego, a także usługi faktoringu odwrotnego.

PKO Faktoring S.A. dysponuje nowoczesnym systemem operacyjnym Factornet umożliwiającym efektywne zarządzanie należnościami oraz zapewniającym klientom kompleksową informację online o rachunku faktoringowym.

PKO Faktoring S.A. należy do Polskiego Związku Faktorów – organizacji skupiającej największe firmy z branży faktoringowej w Polsce. Obecność w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego – największego banku polskiego – gwarantuje Spółce dostęp do kapitału, bezpieczeństwo finansowe i stabilność działania.
więcej informacji – kliknij tutaj