Dla Twojej Firmy

RACHUNKI FIRMOWE – kliknij –

Konto firmowe to rachunek bieżący przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla spółek prawa handlowego (np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością). Konto firmowe jest wykorzystywane do bieżącej obsługi finansowej związanej z prowadzoną działalnością np. do opłacania składek ZUS, należności podatkowych czy dokonywania rozliczeń z kontrahentami.


KREDYTY DLA FIRM – kliknij –

W Polsce kredytowanie przedsiębiorstw reguluje ustawa Prawo bankowe. Znajduje się tam kompendium wiedzy na temat rodzajów kredytów bankowych oraz wymagań dokumentacji kredytowej.


Biuro Informacji Kredytowej – kliknij –

Biuro Informacji Kredytowej S.A. – przedsiębiorstwo założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki, którego zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz od niedawna również pozabankowych firm pożyczkowych.


USŁUGI DLA FIRM – kilknij –

  • Konferencje i szkolenia dla kadry zarządzającej
  • Organizowane przez zespół doświadczonych doradców, ekspertów i trenerów – uznanych praktyków
  • Ponad 50 różnych wydarzeń w roku
  • Wysokie oceny szkoleń – średnia powyżej 4,6 (w skali 5)
  • otwórz bezpłatne konto w ciągu kilkunastu minut i korzystaj z zalet Revolut dla Twojego biznesu
  • wymieniaj i wysyłaj pieniądze w 28 walutach z międzynarodowym numerem IBAN
  • zamów karty przedpłacone dla członków zespołu i oszczędzaj na wydatkach służbowych
  • oszczędzaj czas dzięki integracjom procesów z popularnymi aplikacjami jak Xero czy Slack

FAKTORING – kliknij –

Faktoring – wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw należnych im od kontrahentów z tytułu dostaw i usług oraz na świadczeniu na ich rzecz dodatkowych usług.